fbpx

VS Clinic and Beauty

SEKUNDARNA SEPTORINOPLASTIKA

Sve što vas je zanimalo o sekundarnoj rinoplastici, koja metoda je zlatni standard, šta je PIEZO aparat, da li debljina nosa utiče na krajnji rezultat, pročitajte u tekstu naše Tamare Vujačić, našeg lekara na specijalizaciji plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Nos zauzima centralnu poziciju na licu i daje mu identitet, a osim čula mirisa, sudeluje i u grejanju, čišćenju i vlaženju vazduha koji udišemo. Stoga je veoma bitno da ne zaboravimo da je nos i funkcionalan organ, a ne samo kozmetska facijalna struktura. Nos u sebi sadrži sva tkiva: kožu, sluzokožu, vezivno tkivo, hrskavicu, masno tkivo, mišiće, fasciju, ligamente i kost, pa je precizno poznavanje anatomije i fiziologije nosa krucijalno za hirurge koji izvode rinoplastike.

U nekim slučajevima nakon prve operacije nosa, ukoliko nije postignut adekvatan estetski rezultat ili postoje poteškoće sa disanjem, neophodno je izvršiti sekundarnu ili revizionu operaciju. Smatra se da je od ukupnog broja izvedenih rinoplastika oko 25% sekundarnih ili višestrukih revizija od strane različitih hirurga. Ovo se odnosi kako na plastične, tako i na ORL hirurge.

Zašto su OTVORENA METODA I PIEZO APARAT postali zlatni standard u revizionim rinoplastikama?

Prilikom izvođenja ponovne operacije nosa, hirurg često ne zna sa sigurnošću sa kojim nivoom oštećenja tkiva se susreće, sve dok ne pristupi nosu. Zato se otvorena metoda smatra zlatnim standardom u revizionim rinoplastikama. Najbolji materijal koji se koristi u rekonstrukciji nosa jeste svakako sopstvena hrskavica i kost, pa se tako određeni delovi skraćuju ili po potrebi nadoknađuju uzimanjem hrskavice sa nosne pregrade, uha ili rebra.

Hirurški instrumenti koji se koriste u tradicionalnoj rinoplastici, poput dleta i čekića su relativno neprecizni i njihova upotreba može da dovede do nekontrolisane frakture nosnih kostiju i samim tim do neadekvatnog finalnog rezultata.  Piezo ili ultrazvučna rinoplastika je trenutno najnaprednija tehnika na raspolaganju za minimalno traumatsko reoblikovanje nosnih kostiju. Ultrazvučni aparat je opremljen sa mnoštvom različitih nastavaka koji mogu da vrše precizno sečenje nosnih kostiju, bez oštećenja okolne nosne sluznice i mekih tkiva. Samim tim, rezultat je lepši  izgled nosa, sa mnogo manje traume tkiva, otoka i gotovo u potpunosti bez modrica, što je naročito bitno u sekundarnim rinoplastikama, gde trauma i ožiljavanje tkiva svakako već postoji.

Pojam „mrtvi/prazni prostor“ kao potencijalni problem, kako nastaje i kako ga izbeći?

Elastičnost i debljina kože nosa su isto tako jedan od najvažnijih faktora koji utiču na dobar finalni rezultat. Pacijenti sa debljom kožom nosa se smatraju težim slučajevima. Glavni razlog jeste formiranje tzv „mrtvog ili praznog prostora“ s obzirom da se tokom operacije koža nosa izdiže iznad površnog mišićno-aponeurotičnog sloja (SMAS) i disekcija vrši između fibroznog i koštano-hrskavičavog sloja. Upravo iz tog razloga pacijenti sa debljom kožom nosa imaju veću tendenciju za nastanak ,,mrtvog prostora“ koji se kasnije popunjava ožiljnim tkivom, što može da prouzrokuje trajni otok i loš kozmetski ishod.

Na našoj klinci se, radi smanjenja verovatnoće za nastanak navedenog problema, posebno u toku sekundarnih revizija,  primenjuje Fibrinska membrana ili PRF (Platet rich Fibrin). PRF se dobija tako što se određena količina krvi izvadi u toku operacije u specijalne epruvete bez antikoagulanasa i centrifugira odmah. Nakon centrifugiranja završni produkt se izdvoji u tri dela, a PRF ostaje prisutan kao kompleksni fibrinski matriks koji se izvuče i postavi na koštani i hrskavičavi greben nosa. PRF dokazano služi ubrzanom zarastanju mekih i tvrdih tkiva i ima izražen pozitivan efekat na postoperativni edem, naročito u ranom postoperativnom periodu.

Na kraju možemo da se složimo da ni jedan slučaj rinoplastike, a posebno sekundarne rinoplastike nije sličan. Literatura obiluje raznim elegantnim tehnikama, ali iskusan hirurg će svakako kombinovati više navedenih tehnika i uz primesu nekih sopstvenih iskrojiti pravu tehniku  radi postizanja što boljeg finalnog rezultata i što većeg zadovoljstva pacijenta.

Više o FUNKCIONALNOJ I ESTETSKOJ korekciji nosa PIEZO aparatom pročitajte ovde.

VS tim.