LABIOPLASTIKA

KAKO SE RADI LABIOPLASTIKA?

Saznajte sve o labioplastici, jednoj od procedura za korekciju usana vagine.

Pre nego što vas uputimo u kompletnu hiruršku proceduru, neophodno je da ukratko objasnimo šta je labioplastika.

Labioplastika je, najčešće, procedura korekcije malih usana vagine u cilju njihovog smanjivanja i korekcije boje. Podrazumeva uklanjanje tamnih ivica, čime se dobija mladalački i ružičast izgled stidnih usana koje s godinama mogu izgubiti jedrinu.

Korekcija može biti usmerena i na smanjenje dužine i veličine stidnih usana i najčešće se radi iz dva razloga: funkcionalnog (smetnja prilikom seksualnog odnosa) i estetskog (u svrhu podmlađivanja).

Budući da se korekcija ne mora raditi u opštoj anesteziji, u dogovoru sa hirurgom i anesteziologom najčešće se pre zahvata rade laboratorijske analize.

Možemo razlikovati dva načina izvođenja labioplastike. U jednom se ivice malih usana podrezuju u vidu trakice, kako bi se postigao njihov mladalački i ružičast izgled. U drugom se, u obliku slova V, odseca višak tkiva usana i spaja u dva sloja, čime ostaje samo mali ožiljak.

Pristup određuje hirurg, u zavisnosti od potrebe i građe stidnih usana pacijenta.

Kada je u pitanju labioplastika, nekoliko nedelja nakon intervencije potrebno je sprovoditi posebnu negu, ali i izbegavati sve aktivnosti koje podstiču znojenje ili zagrevanje. Seksualna apstinencija se takođe preporučuje tokom tih nedelja.

Rezultati labioplastike su vidljivi odmah, a smatraju se konačnim nakon što splasne otok.

U moguće komplikacije labioplastike ubrajaju se otok (koji se povlači nakon nekoliko dana) i neprijatnost prilikom odlaska u toalet. Mogući su još i vidljiv ožiljak, hipersenzibilnost i privremena utrnulosti, uz pigmentne promene u predelu ožiljka.