ANALIZA STRUKTURE TELA NA APARATU mBCA SECA

Šta podrazumeva i kako se vrši analiza strukture tela na aparatu mBCA Seca?

Saznajte sve pojedinosti o mBCA Seca, aparatu koji detaljno analizira strukturu vašeg tela.

Šta je SECA mBCA 515?

Klinički dokazan i medicinski precizan Body Composition Analyzer (mBCA) kojeg je razvila firma Seca, svetski lider u proizvodnji medicinskih vaga, aparat je koji razdvaja težinu na telesne komponente bitne za izradu individualnog plana terapije.

Detaljnom analizom tela uz pomoć ovog aparata, na našoj klinici utvrđujemo:

 • ukupnu telesnu masu,
 • procenat masnog tkiva,
 • kilograme mišićne mase,
 • procenat vode,
 • status ćelija organizma,
 • fazni ugao,
 • visceralno masno (adipozno) tkivo,
 • BMI – body mass index,
 • BMR – bazalni metabolizam.

Softer na aparatu, na osnovu unetih antropometrijskih merenja, krvnog pritiska i analize krvi, automatski izračunava precizan utrošak energije i daje preporuku za dalji plan ishrane. Pored toga, vrši procenu uspešnosti rehabilitacije ili bilo kog trenažnog procesa, analizom metaboličke aktivnosti.

Merenje je potpuno bezbolno jer se tokom tog procesa kroz telo emituje veoma mala količina struje, koja se i ne oseća. Stoga se aparat može koristiti u merenju osoba svih uzrasta.

Merenje se sprovodi pomoću šest analitičkih modela, a rezultati se prezentuju na lako razumljivim grafičkim prikazima.

SECA je, tim povodom, sprovela studije valjanosti koje porede rezultate tih merenja sa poznatim postojećim zlatnim standardom. U uređaju je pronađena visoka preciznost pomoćnih stojećih funkcija koje zahtevaju da se osoba uvek meri u pravilnom položaju; ručnih elektroda, koje sprečavaju greške u merenjima; ali i velike staklene platforme koja omogućava merenje osoba do 300 kilograma.

VS Weight Loss nutrigenetika
 • Preporuka je da se ne konzumira hrana i veća količina tečnosti 1-2 sata pre analize.
 • Preporučuje se izbegavanje velikih obroka ili neuobičajeno veliki unos pića na dan analize.
 • Za najtačnije rezultate, bilo bi dobro ne konzumirati alkoholna pića 12 sati pre analize.
 • Merenje ne bi treba raditi u periodu od 12 sati nakon napornih aktivnosti, jer je telesna temperatura tada povišena, a otpor u telu promenjen.
 • Bilo bi dobro isprazniti bešiku pre merenja.

Seca mBCA 515 pruža najbolju pomoć u dijagnozi brojnih bolesti, poput epidemija gojaznosti, dijabetesa ili pothranjenosti. Nama služi i kao odličan alat za praćenje rezultata vaših tretmana, a pre svega vašeg zdravlja.

Analiza sastava tela omogućava:

 • medicinski precizna merenja,
 • procenu stanja opšteg zdravlja i analizu prehrambenih navika,
 • brzu procenu – za manje od 20 sekundi,
 • otkrivanje ranih pokazatelja brojnih bolesti,
 • detaljno praćenje terapije.

Nakon analize sastava tela uz pomoć medicinskog analizatora Seca mBCA 515 i razgovora o dobijenim vrednostima, stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i neodumice.