POVEĆANJE GRUDI SOPSTVENOM MAŠĆU

KAKO SE POVEĆANJE GRUDI SOPSTVENOM MAŠĆU RAZLIKUJE OD POVEĆANJA GRUDI IMPLANTATIMA?

Otkrivamo vam osnovu razliku između dve najpopularnije procedure povećanja grudi na svetu.

Povećanje grudi sopstvenom mašću, uz LipoLife laser, predstavlja odličnu alternativu silikonskim implantatima za sve dame koje žele da umereno povećaju volumen dojki i istovremeno urade blagu redukciju masti na drugom delu tela – liposukciju.

Povećanje grudi sopstvenim masnim tkivom mnogi smatraju prirodnijim načinom od ugradnje silikona, jer nema stranog tela i tom prilikom se koristi prirodan materijal. Bez ozbira na tu prednost, mast ima i drugu stranu. Sa njome se ne može postići značajno povećanje volumena, pa je nekada potrebno ponavljanje procedure usled nepredvidivosti stepena resorpcije masnog tkiva. Uz LipoLife laser, koji omogućava preživljavanje čak 95% masti, stepen uspešnosti postupka je danas u porastu.

Intervencija se najčešće izvodi u opštoj anesteziji, uz prethodno obavljene sve analize preporučene od strane hirurga i anesteziologa – najčešće laboratorijske i internistički pregled uz EKG – obavezne.

Mast se, tokom operacije, LipoLife laserom skuplja sa delova tela na kojima je ima u višku, postupkom liposukcije,  i nakon obrade ubacuje u predeo grudi radi povećanja njihovog volumena.

Povećanje grudi masnim tkivom je preporučljivo damama koje nisu tolerantne na strana tela i čiji organizam slabije prihvata silikonske implantate, ali i damama koje žele da isprobaju prirodniji način povećanja grudi i umereniju korekciju volumena.

Intervencija ima dvostruki efekat – povećanje grudi i blago preoblikovanje delova tela sa kojih se uzima mast.

Nakon intervencije povećanja grudi potrebno je poštovati preporuke lekara i uzdržavati se od napornih fizičkih aktivnosti ili bilo koje vrsta zagrevanja, poput solarijuma i saune.

Rezultati su vidljivi odmah, ali se finalnim smatraju tek nakon nekoliko nedelja, kada splasne otok, odnosno nakon nekoliko meseci, kada se smatra da je iskorišćena količina masti dala trajni rezultat.

Važno je naglasiti da povećanje grudi prirodnim putem, tj. sopstvenim masnim tkivom, omogućava diskretnije povećanje nego što je to moguće postići silikonskim implantatima, te da je nekada potrebno ponavljanje procedure.

U moguće komplikacije spadaju otoci i modrice, kao i veći stepen resorpcije masti. Sve ostale komplikacije izbegavaju se poštovanjem preporuka lekara.