KOREKCIJA VELIKIH USANA

KOREKCIJA VELIKIH USANA VAGINE

Jedan od hirurških postupaka koji su vam na raspolaganju na našoj klinici upravo je korekcija velikih usana vagine. Saznajte sve detalje te procedure.

Koliko god to nekima čudno zvučalo, korekcija velikih usana vagine je procedura koja se zaista traži i primenjuje. S razlogom, naravno! To može biti njihovo povećanje ili smanjenje, pa se na taj zahvat najčešće odlučuju osobe koje imaju asimetričnu građu stidnih usana ili one koje žele da koriguju promene na usnama vagine nastale usled starenja.

Budući da se korekcija ne mora raditi u opštoj anesteziji, najčešće se, u dogovoru sa hirurgom i anesteziologom, rade samo laboratorijske analize.

Ukoliko se zahvat radi zbog povećanja stidnih usana, procedura se izvodi korišćenjem masti koja se prikuplja sa dela tela na kojem je imate u višku. Nakon obrade ubrizgava se u predeo usana, i to u kombinaciji sa PRP-jem – faktorima rasta iz krvne plazme.

Ukoliko se zahvat radi zarad smanjenja stidnih usana, u određenim slučajevima je potrebno uraditi mini liposukciju (ukoliko ima viška masti) i hirurški ukloniti višak kože. U pojedinim slučajevima se kombinuju obe metode.

Nekoliko nedelja nakon intervencije potrebno je sprovoditi posebnu negu, ali i izbegavati sve aktivnosti koje podstiču znojenje ili zagrevanje. Seksualna apstinencija je takođe preporučljiva u tom periodu.

Rezultati su vidljivi odmah, a smatraju se konačnim nakon prolaska otoka.

Kod postupka povećanja stidnih usana može se javiti potreba za ponavljanjem procedure, zbog nepredvidivosti repsorpcije masnog tkiva.

U moguće komplikacije korekcije velikih usana ubrajaju se otok i neprijatnost prilikom odlaska u toalet koji nastaju zbog otoka. Bez brige, te neprijatnosti nestaju nakon nekoliko nedelje.