Pregled mladeža - FOTOFINDER

PREGLED MLADEŽA FOTOFINDER APARATOM

Saznajte kako izgleda pregled mladeža FotoFinder aparatom.

Tumor porekla ćelija melanocita, melanom, maligna je bolest koja kod nas i u svetu već godinama predstavlja jedan od najučestalijih oblika tumora, jer broj obolelih svakim danom raste. Poražavajuć je podatak da je u o ovom trenutku samo petina tih tumora otkrivena u ranom stadijumu, kada je bolest moguće izlečiti hirurškom operacijom!

Iako je 20-30% melanoma histopatološki povezano sa postojećim nevusima (mladežima), većina melanoma nastaje de novo (ispočetka). Prema poslednjim istraživanjima, de novo melanomi su često agresivniji od melanoma nastalih iz postojećih nevusa.

Koža je najveći organ kod čoveka i zato je neophodno posvetiti joj posebnu pažnju. Stručnjaci apeluju da sve promene na koži treba shvatiti ozbiljno i proveravati ih, jer je vreme ključno u njihovom lečenju. Ako se melanomi otkriju u ranoj fazi, procenat izlečenja pacijenata je izuzetno visok. 

Jedina adekvatna metoda za rano otkrivanje melanoma je digitalna dermoskopija sa mapiranjem celog tela. Ovo se postiže FotoFinder aparatom.

FotoFinder ATBM® predstavlja zlatni standard u dermoskopiji i preporučuju ga vodeći svetski dermatolozi. FotoFinder ATBM® sistemom može se pratiti:

  • razvoj svakog pojedinog nevusa (mladeža),
  • opšte stanje kože celog tela.

Kako izgleda pregled FotoFinder aparatom?

Pregled traje 30 minuta, dok sistem automatski označava novonastale, kao i promene na postojećim lezijama. Time se povećava tačnost u dijagnozi i smanjuje broj nepotrebnih ekscizija (manjih hirurških intervencija).

Sve fotografije usnimljene aparatom čuvaju se za dalju analizu i tako se stvara baza podataka sa foto-dokumentacijom za praćenje pacijenata. Snimanje sa visokim uvećanjem do 400 puta je pogodno za kapilaroskopiju i mikrostrukture lezija. Analiza lezija koje su teške za dijagnozu, sa procenom maligniteta, vrši se uz pomoć MoleAnalayzer PRO sistema. Zahvaljujući tom sistemu, postoji mogućnost drugog mišljenja bilo kog lekara ili klinike na svetu koja koristi FotoFinder kao osnovni uslov za telemedicinu.

Standardizovana foto-dokumentacija celog tela, koja na kontrolnim snimcima automatskim programom analizira i upoređuje trenutne fotografije sa prethodnim, predstavlja zlatni standard za praćenje rizičnih pacijenata.

Uz foto-dokumentaciju celog tela bitna je i dokumentacija za praćenje dermatoskopskih slika svakog pojedinog mladeža. Dermatoskopija omogućava iskusnom dermatologu sigurnu dijagnozu analizirajući strukture mladeža na uvećanim fotografijama.

Novi ATBM sastav ima zadatak da uoči sve nove promene na koži, koje potom dermatolog detaljno dermatoskopski pregleda, procenjujući da li se radi o melanomu ili ne.

Ne čekajte da promene na koži kulminiraju, zakažite pregled već danas!