HIRURŠKO UKLANJANJE SILIKONA IZ USANA

ŠTA PODRAZUMEVA PROCEDURA HIRURŠKOG UKLANJANA SILIKONA IZ USANA?

Saznajte šta sve podrazumeva procedura hirurškog uklanjanja silikona iz usana.

Tečni silikon predstavlja sintetski materijal koji je zabranjen i nije registrovan za upotrebu u našoj zemlji, ali se još uvek zloupotrebljava i krije iza različitih imena kao što su biopolimer i metakril. S obzirom na to da je reč o stalnom materijalu koji se inkorporira u sva tkiva, mišiće, između nerava i krvnih sudova, on ne može da se vadi jer taj postupak dovodi do oštećenja anatomskih struktura tog dela tela.

Kako silikon predstavlja sintetsku supstancu koja se ne razlaže, on može da dovede do izraženih reakcija organizma na strano telo. Upravo zbog toga se danas, u velikom broju, susrećemo sa različitim komplikacijama i posledicama, od kojih su najčešće:

  • stvaranje grudvica (granuloma) kao posledica odbrambene reakcije tela na sintetski materijal
  • otok
  • asimetrija
  • infekcija
  • curenje silikonskog materijala
  • nekroza ili izumiranje tkiva

Komplikacije nakon primene biopolimera su neminovne! Razlika je jedino u tome kada će se one javiti, pa možemo govoriti o ranim komplikacijama, koje se javljaju odmah nakon aplikacije, i kasnim komplikacijama, koje se mogu javiti i do deset godina nakon intervencije.

Operacija uklanjanja silikona iz usana može se izvoditi u lokalnoj anesteziji, ali je preporučljivo da se radi u intravenskoj analgeziji. U zavisnosti od toga, potrebno je uraditi različite analize preporučene od strane hirurga i anesteziologa. Najčešće su to laboratorijske analize i krvna slika.

Sat vremena nakon procedure možete napustiti bolnicu. U procesu oporavka primenjuju se antibiotska ili analagetska terapija, dok je gotovo uvek oporavak praćen otocima koji prolaze nakon 5 do 7 dana.

U visokom procentu uspeh operacije je potpun, što podrazumeva vraćanje prirodnog oblika, volumena i jedrine usana. U određenim situacijama biopolimer mora da se odstranjuje u više etapa.

Ožiljak nije vidljiv jer se nalazi na sluzokoži usne, sa unutrašnje strane, a konci se skidaju nakon 7 dana, te se možete vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.