Dermatologija

Koža je najveći i najvidljiviji organ našeg tela. Iako njena debljina u proseku iznosi samo 2 mm, ona ima čitav niz značajnih funkcija, od kojih je najvažnija zaštitna uloga od spoljašnjih uticaja, povreda i infekcija. Vremenom i dejstvom različitih faktora koža može menjati svoj izgled. Upravo tada “na scenu” stupa dermatologija, grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i lečenjem kože, njenih dodataka i vidljivih sluznica.

Promene na licu ili telu koje se mogu pojaviti, a koje dermatologija može uspešno izlečiti su:

Zašto je važan i šta uključuje dermatološki pregled?

Dermatološki pregled važan je zbog toga što se tom prilikom vrši klinički pregled kože i vidljivih sluznica, uz odgovarajuću dijagnostiku. U slučaju sumnje na određenu infekciju, prema potrebi se uzima bris za mikološku ili bakteriološku obradu i na osnovu toga određuje dalja terapija.

Dermatološki pregled obuhvata i pregled kose, temena i korena kose. Nakon postavljanja dijagnoze, određuje se odgovarajuće lečenje prema smernicama koje daje savremena dermatologija.

Osim klasičnih metoda dermatoloških lečenja, na našoj klinici se primenjuju i najsavremeniji laserski tretmani lica i tela kojima se mogu tretirati i lečiti gotovo sve problematike na koži.

Dermatološki zahvati i tretmani koji su vam na našoj klinici na raspolaganju, između ostalog su: hemijski pilinzi, PRP ili tretman krvnom plazmommezoterapijabiorevitalizacija kožepregled mladeža FotoFinder aparatom i dr.