Podijatrija

Predstavljamo vam PODIJATRIJU, granu medicije koja se bavi HIRURGIJOM STOPALA I SKOČNOG ZGLOBA i KOREKTIVNOM I ESTETSKOM HIRURGIJOM STOPALA, na čelu sa spec. dr med. Goranom Lekićem, specijalistom ortopedije

Procedure koje dr Lekić obavlja na VS clinic & beauty su:

Čime se bavi ortopedija, a čime se bavi podijatrija?

Ortopedija (grč. orthos-ravan, uspravan; paidion-dete) je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede koštano-zglobnog sistema i mišića. Danas je ortopedija pre svega hirurška grana zbog aktivnog, operativnog pristupa u lečenju mnogih stanja.

Podijatrija ili hirurgija stopala i skočnog zgloba je grana ortopedije koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem poremećaja stopala i skočnog zgloba.

Povrede, deformiteti i oboljenja skočnog zgloba i stopala mogu se lečiti hirurškim i nehirurškim putem. Hrurgija podrazumeva operativno lečenje deformitieta i oštećenja stopala ili skočnog zgloba, uključujući   kosti, mišiće, tetive, živce, druga meka tkiva (poput ligamenta), kože i noktiju.

Hirurgija stopala nudi veliku mogućnost hirurškog zbrinjavanja mnogih deformiteta stopala uključujuči hiriruško lečenje čuklja, odnosno hallux valgusa, deformiteta ostalih prstiju i promena malih zglobova stopala. Ona takođe omogućava hiruršku korekciju oboljenja i deformiteta zadnjeg stopala, pete kao i ravnog stopala ukoliko su druge mogućnosti lečenja iscrpljene.

Savremena hirurgija stopala sem lečenja nastalih deformiteta i oboljenja omogućava i estetsku korekciju stopala i prstiju, te se danas sve češće koriti termin estetska i korektivna hirurgija stopala.