fbpx

VS Clinic and Beauty

NIJE SVAKA MAST ISTA

Ako želite da saznate više o transferu masti i koja mast se koristi za koju regiju kada se radi liposukcija sa liposkulpturom, više o svemu pročitajte u blogu koji je napisala Tamara Vujačić, naš doktor na specijalizaciji plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

 

ZAŠTO BIRAMO LIPOSUKCIJU SA LIPOSKULPTUROM?

Liposukcija sa liposkulpturom predstavlja jednu od najstarijih tehnika preoblikovanja tela uklanjanjem masnih naslaga sa delova tela gde ih ima u višku (stomak, butine, zadnjica, nadlaktice, „jahaće pantalone“) u regije tela koje treba korigovati, podmladiti, rekonstruisati ili gde je masno tkivo u deficitu (grudi, zadnjica, lice). Transferom masti postiže se rešavanje problema asimetrije, izjednačavanja pojedinih delova tela, kao i vraćanje jedrine licu kod pacijenata kojima je potrebna veća količina volumena za antiaging.

Klasična liposukcija vakumom se danas sve manje izvodi zbog dugog oporavka, velikih modrica, oticanja i problema viška kože nakon liposukcije, s obzirom da efekat zatezanja kože kod klasične liposukcije ne postoji. Laserska liposukcija predstavlja primenu lasera u svrhu topljenja masnog tkiva pomoću optičke energije, nakon čega se vakumom znatno lakše, temeljnije i bolje uklanja otopljeno masno tkivo uz jak efekat zatezanja kože.

Lipo Life 3G predstavlja najsavremeniju generaciju lasera za liposukciju, proizvođača ALMA Lasers koji omogućava istovremenu primenu lasera i sukcije čime pojednostavljuje proceduru i značajno smanjuje trajanje tretmana. Prikupljanje masti visoke vitalnosti omogućava direktnu transplantaciju masti (čak 95% ćelija su žive i spremne za transfer), a stepen preživljavanja masti prilikom transfera u velikoj meri zavisi od tehnike koju koristimo.

U zavisnosti od efekta koji želimo da postignemo menja se način uzimanja, pripreme i impliciranja masti. U savremenoj plastičnoj hirurgiji masno tkivo se koristi kako za reparaciju, tako i za regeneraciju, s obzirom da se u samoj masti pored masnih ćelija nalazi tzv. stromalna vaskularna frakcija (SVF) koja u sebi sadrži matične i druge ćelije koje produkuju faktore rasta i daju regenerativnu sposobnost samom tkivu. Izdvajanjem tih ćelija iz stromalne vaskularne frakcije izdvajaju se i matične ćelije i na taj način ubacivanjem u određene delove tela stimuliše regeneracija datog tkiva.

KAKO KLASIFIKUJEMO MASTI?

Slično kao što se hijaluronski fileri razlikuju po gustini, koncentraciji i stepenu umreženosti u zavisnosti od regije u kojoj se upotrebljavaju (na primer filer veće gustine za jagodične kosti i manje gustine za fine bore), tako i mast raznovrsnim tehinikama (čišćenjem, centrifugiranjem ili višestepenim tehnikama filtracija) može da se modifikuje u specifičan oblik neophodan za dato tkivo. Kako bi se pojednostavilo ovo pitanje mast možemo da klasifikujemo u 3 velike vrste u zavisnosti od veličine prečišćenih masnih jedinica, stepena preostalih masnih ćelija u završnom produktu, kao i anatomskih regija u kojima se primenju.

 

BIO-FILERI:  Milli, Micro i Nano Fat

MILI-FAT predstavlja graft masnog tkiva sačinjen od masnih partikula manjih od 2,4 mm i upotrebljava se za popunjavanje dubokog masnog kompartmana lica, popunjavanje usana, slepoočne regije, obrva, brade, nosa i početnog dela nazolabijalnih brazdi.

MICRO-FAT karakterišu masne jedinice veličine manje od 1,2 mm i upotrebljavaju se za površniji transfer masti, npr u predeo čela, šaka, mekog tkiva oko usana i u nekim slučajevima nos i predeo podočnjaka.

NANO-FAT  u sebi sadrži jedinice masnog tkiva veličine između 400 i 600 mikrometara i najveći broj SVF i matičnih ćelija od prethodno nabrojanih vrsta.  Upravo iz tog razloga nanofat se upotrebljava u regijama gde je neophodna regeneracija tkiva (u vidu intradermalnih injekcija za fine bore, predeo oko očiju, usana i kožu vrata). Uspešno se upotrebljava i na gornjim i donjim kapcima radi poboljšanja tamne prebojenosti i pigmentacija, kao i poboljšavanje izgleda starih ožiljaka, ožiljaka od akni, ali i u lečenju alopecije (opadanje kose) u kombinaciji sa PRP-om (plazmom bogatom trombocitima). Nanofat međutim može da se upotrebljava i kao mezoterapijsko sredstvo microneedling metodom na celom licu radi poboljšanja kvaliteta kože.

 

Vrsta mastiVeličinaRegije za transfer
MACROFAT>2,4mmGRUDI, ZADNJICA, TELO
MILLIFAT2,4-1,2 mmDUBOKA MAST LICA, USNE, SLEPOOČNA REGIJA, DONJA VILICA, BRADA, NOSNI GREBEN
MICROFAT<1,2mmČELO, POVRŠNA MAST U KAPCIMA, OBRVE, PREDEO OKO USANA, NOS, ŠAKE
NANOFAT400-600µmPOVRŠNE BORE, INTRADERMALNE INJEKCIJE

STARI OŽILJCI, OŽILJCI OD AKNI, ALOPECIJA

Modifikovanjem karakteristika masti na mili, mikro ili nano fat  „imitiramo“ anatomske potrebe datog tkiva ili potenciramo regenerativni efekat, ali svakako da je krucijalna upravo upotreba tako modifikovane masti u odgovarajuće indikacione regije. To omogućava hirurgu da konturiše, ispravi i poboljša gotovo sve regije lica, a naročito regije poput  brade, vrata i koštanih struktura, koje su ranije zahtevale mnogo kompleksnije hirurške procedure.

Nadamo se da smo Vam odgovorili na sva pitanja kada je transfer masti u pitanju. Više o temi liposukcija sa liposkulpturom pročitajte ovde.

VS tim.