LEČENJE EREKTILNE DISFUNKCIJE

Predstavljamo vam pravu revoluciju u lečenju erektilne disfunkcije kod mušakara – terapiju udarnim talasima niskog intenziteta.

Seksualne poteškoće između partnera najviše se odnose na erektilnu disfunkciju (ED). Erektilna disfunkcija predstavlja perzistentnu nesposobnost postizanja i održavanja erekcije,  dovoljne za zadovoljavajući seksualni odnos. Najveći broj parova se ne suočava sa problemom i održava nezadovoljavajući seksualni odnos tokom vremena, ponavljajući lošu seksualnu rutinu koja trajno narušava njihov odnos.

Farmakološka terapija (Sildenafil – Vijagra) se svodi na lečenje simptoma, bez trajnog izlečenja! Sedam godina nakon pojavljivanja na tržištu, preko 750.000 lekara je prepisalo Sildenafil za nešto vise od 23 miliona muškaraca širom sveta.

Pronalazak Sildenafila za terapiju ED i sve veća javna svest o ED, dovela je do povećanja od 84% u broju američkih muškaraca, koji su tražili i koristili terapiju za ED od 1998. do 2002. Tokom dve godine od uvođenja Sildenafila, broj poseta lekaru u kojima su se pacijenti požalili na ED povećao se u Meksiku (279%), Sjedinjenim Državama (250%), Ujedinjenom Kraljevstvu (103%), Španiji (90%) i Nemačkoj (55%).

Iako je farmakološka terapija napravila revoluciju u lečenju erektilne disfunkcije, ona se svodi samo na lečenje simptoma. S obzirom na to, da nema trajno dejsvo, u momentu prestanka terapije, problem se ponovo javlja.

Ekstrakorporalni udarni talasi niskog inteziteta predstavljaju prvu kurativnu, trajnu, klinički testiranu i neinvazivnu terapiju erektilne disfunkcije.

Ova terapija se bazira na primeni akustičkih talasa sa frekvencijom od 16-20 MHz na penis i kruru, koja regeneriše i ojačava vaskularnu strukturu penisa. Energija udarnih talasa niskog inteziteta fokusirana na organ ili tkivo, izaziva mehaničke i termalne efekte i mikrotraumu koji uzrokuju ne-enzimsku proizvodnju azot oksida i oslobađanje angiogenskih faktora (VEGF i PCNA) i samim tim stvaranje novih krvnih sudova (proces poznat kao neoangiogeneza). Takav biološki efekat dovodi do regeneracije vaskularne strukture penisa omogućavajuci postizanje čvrste i dugotrajne erekcije.

Ako uzmemo u obzir da je vaskularna insuficijencija jedan od glavnih uzročnika (u 80 % slučajeva) erektilne disfunkcije, mozemo zaključiti da terapija udarnim talasima niskog inteziteta predstavlja PRAVU REVOLUCIJU U NJENOM LEČENJU.

Da li ste kandidat za terapiju?

Terapija je indikovana za pacijente koji ne žele više da koriste lekove ili ne žele da počnu, kao i za pacijente sa težim oblikom erektilne disfunkcije kod kojih lekovi nemaju više efekta (kao kod pacijenata sa dijabetesom).

Ono sto predstavlja sovjevrstnu prednost u tretmanu erektilne disfunkcije udarnim talasima niskog inteziteta je da nije potrebna apsolutno nikakva specijalna priprema za tretman. Pacijent dolazi na  tretman bez ikakvih specijalnih preporuka. Terapija je indikovana kod pacijenata sa vaskulogenom erektilnom disfunkcijom, bez obzira da li je ona uzrokovana kardiovasularnim oboljenjima, dijabetesom ili nekim drugom sistematskim oboljenjem. Takođe je indikovana kod pacijenata koji ne žele da koriste lekove ili kod kojih lekovi nemaju više efekta, kao sto se desava kod 30 % pacijenata i specijalno kod pacijenata sa dijabetesom gde je posle terapije ova grupa pacijenta ponovo reagovala na lekove.

Terapija se obavlja ambulantno gde urolog/androlog pregleda pacijenta, i preko ultrazvucnog doplera penisa, određuje pravi terapijski protokol uslovljen jačinom erektilne disfunkcije i eventualnim drugim sistemskim oboljenjima. Terapija se uglavnom se sastoji od  6 sesija (jedna sesija svaka dva dana) od kojih je svaka u trajanju od 15 minuta, apsolutno je bezbolna i bez štetnih efekata, tako da se pacijent odmah vraća svojim rutinskim aktivnostima.

S obzirom da se terapija odvija bez ikakve anestezije i apsolutno je bezbolna, pacijent se odmah vraća svojim rutinskim aktivnostima. Zajedno sa vrlo lakim i bezbolnim terapeutskim protokolom, udarni talasi niskog inteziteta su pokazali izuzetno dobre rezultate. Naime, 85-90% tretiranih pacijenta imalo je izuzetno poboljšanje erektilne funkcije sa velikim poboljšanjem prokvljenosti penisa koje se moglo dokumentovati eco kolor doplerom penisa. S obzirom da je glavni efekat udarnih talasa niskog inteziteta angiogeneza, tj. stvaranje novih krvnih sudova u polnom organu, prvi efekti terapije se mogu videti posle 6 do 8 nedelja od zadnje terapijske sesije.

Kliničke studije su pokazale nedvosmisleno poboljšanje erekcije u trajanju od minimalno 3 godine posle samo jednog ciklusa tretmana. Potvrdu o efikasnosti i inovativnosti terapija je dobila uvrštavanjem u terapije prvog izbora od strane Evropske asocijacije urologa.

U svim klinickim studijama objavljenim do sada, nije opisan ni jedan štetni efekat ili komplikacija terapije udranim talasima niskog inteziteta.

Ukoliko imate pitanja ili nedounice u vezi sa ovom temom, možete nas kontaktirati putem e-maila: clinic@vsclinicandbeauty.com.

Zakažite svoj termin

Cenovnik

Ovde možete preuzeti cenovnik naših usluga