Ivana Buzadžić

Ivana Buzadžić je molekularni biolog i fiziolog i specijalista genetike. U okviru Weight Loss centra, pacijenti imaju mogućnost da urade NUTRIGENETIKU, a brisevi se šalju u Gemmo centar gde se dalje radi izolacija DNK i genotipizacija.

OBRAZOVANJE

  • Nakon diplomiranja na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer molekularna biologija i fiziologija, volontirala na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu.

  • 2006. godine počela je sa radom u laboratoriji za humanu genetiku i prenatalnu dijagnostiku KBC Zvezdara. Aktivni je član genetskog savetovališta.

  • 2011. godine završila je specijalističke studije sa temom Genetički polimorfizmi citohrom P450 i povezanost sa Parkinsonovom bolešću.

  • 2008/2009 upisala je doktorske studije, smer Neuronauke, modul Neurobiologija sa neuroimunohemijom, Univerziteta u Beogradu. Tema disertacije – Povezanost genetičkih polimorfizama sa motornim i ne-motornim komplikacijama kod Parkinsonove bolesti, završena na Vojno medicinskoj akademiji.

  • 2012. godine u saradnji sa odeljenjem psihijatrije bolnice dr Dragiša Mišović, pokrenula je studiju farmakogenetike u terapiji depresije i schizophrenije. Zajedno sa lekarima odeljenja za psihijatriju KCS i bolnice dr Dragiša Mišović, formulisala drugi doktorat sa temom – Farmakogenetičke varijacije u terapiji depresije.

  • 2015. godine pokrenula je sektor molekularne dijagnostike u Laboratoriji za medicinsku biohemiju NovaMed, gde je i dalje stručni saradnik.

  • 2016. godine postala stručni saradnik u Laboratoriji za medicinsku biohemiju Aqualab, Beograd

  • Poslednjih godina intenzivno radi na primeni genetike u personalizovanoj medicini, na polju farmakogenetike, nutrigenetike, sportske genetike.

  • Član je Društva genetičara Srbije, Društva za neuronauke Srbije, KLINIS

  • Publikacije: Radovi objavljeni u recenziranim časopisima, monografijama, zbornicima radova