Dr Sonja Đorđević

DOKTOR NA SPECIJALIZACIJI IZ PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE

Dr Sonja Đorđević, rođena 1990. godine u Beogradu, završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2017, diplomski rad odbranila je sa odličnim uspehom na temu “Varikocela u dečjem uzrastu”, a predmeti za koje je pokazala posebno interesovanje su: anatomija, patološka fiziologija, hirurgija, interna medicina i klinička farmakologija.

 Već tokom obaveznog staža počela da stiče iskustvo u specijalnoj bolnici za estetsku hirurgiju Orea od maja do novembra 2017. Godine, a nakon toga, prelazi na odeljenje Onkohirurgije KBC Bežanijska Kosa od novembra 2017. godine do aprila 2018. godine.

Od aprila 2018. godine, Sonja je na specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u Kliničkom centru Srbije, gde odrađuje obavezan specijalistički staž, a više od godinu dana je radila u specijalnoj bolnici za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „Klinika Varis”.

Dr Sonja se redovno usavršava u oblastima regenerativne medicine, minimalno invazivne estetike i estetske i plastične hirurgije, koje je najviše zanimaju. Uporedo stažira na klinici VS clinic & beauty kao doktor na specijalizaciji plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije učeći direktno od dr Vladimira Stojiljkovića na svim hiruškim i nehiruškim estetskim procedurama i operacijama.

POLJE DELOVANJA