Dr sci. med. Vera Sabljak

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

Dr sci. med Vera Sabljak je anesteziolog sa više od 25 godina radnog iskustva. Svoja znanja je sticala na fakultetima u zemlji i inostranstvu, a radno iskustvo je stekla radom u državnim i privatnim ustanovama. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije, kao i Evropskog udruženja anesteziologa.

Njene oblasti interesovanja vezane su za anesteziologiju sa reanimatologijom, alternativne metode obezbeđivanja disajnog puta, terapiju bola, kao i komplementarnu i integrativnu medicinu.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu, kao i više poglavlja u knjigama i udžbenicima.

OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet Karlovog Univerziteta u Pragu (1986–1989)

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1989-1994)
Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1995-1999)
Specijalizacija iz Anesteziologije sa reanimatologijom  

Magistarski rad ”Faktori rizika za otežanu intubaciju u tireoidnoj hirurgiji” (2012)
Magistar medicinskih nauka              

Doktorski rad ”Faktori rizika za pojavu intraoperativnih hemodinamskih poremećaja tokom operacije primarnog hiperparatireoidizma” (2013-2018)
Doktor medicinskih nauka  

Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu (2019-…)
Subspecijalizacija iz Medicine bola

RADNO ISKUSTVO

VS clinic & beauty (od 2021)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Specijalna bolnica za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju “Klinika Varis” (2017-2021)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Katedra za Hirurgiju sa anesteziologijom (2014-2017)
Klinički asistent

Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (2010–2017)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Urgentni centar Kliničkog centra Srbije (1999–2010)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom