fbpx

VS Clinic and Beauty

Dr sci. med. Vera Sabljak

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

Dr sci. med Vera Sabljak je anesteziolog sa preko 25 godina radnog iskustva. Svoja znanja je sticala na fakultetima u zemlji i inostranstvu, a radno iskustvo je stekla radom u državnim i privatnim ustanovama. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije, kao i evropskog udruženja anesteziologa.

Njene oblasti interesovanja vezane su za anesteziologiju sa reanimatologijom, alternativne metode obezbeđivanja disajnog puta, terapiju bola, kao i komplementarnu i integrativnu medicinu.

Autor i koautor je velikog broja naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu i autor je više poglavlja u knjigama i udžbenicima.

OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet Karlovog Univerziteta u Pragu (1986–1989)

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1989-1994)
Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1995-1999)
Specijalizacija iz Anesteziologije sa reanimatologijom  

Magistarski rad ”Faktori rizika za otežanu intubaciju u tireoidnoj hirurgiji” (2012)
Magistar medicinskih nauka              

Doktorski rad ”Faktori rizika za pojavu intraoperativnih hemodinamskih poremećaja tokom operacije primarnog hiperparatireoidizma” (2013-2018)
Doktor medicinskih nauka  

Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu (2019-…)
Subspecijalizacija iz Medicine  bola

 

RADNO ISKUSTVO

VS clinic & beauty (od 2021)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Specijalna bolnica za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju “Klinika Varis” (2017-2021)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Katedra za Hirurgiju sa anesteziologijom (2014-2017)
Klinički asistent

Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (2010–2017)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Urgentni centar Kliničkog centra Srbije (1999–2010)
Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom