Dr Milan Jovanović

specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

VS Clinic and Beauty - Dr Milan Jovanovic

Spec. dr med. Milan Jovanović specijalista je plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije sa više od 10 godina iskustva u svojoj oblasti .

Tokom desetogodišnjeg rada na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u KC Niš, najviše se bavio rekonstruktivnom hirurgijom lica i tela i hirurgijom šake.

Hirurška znanja i veštine u delu estetske hirurgije lica i tela i estetskih nehirurških procedura unapređivao je pohađanjem velikog broja domaćih i stranih kongresa i treninga, kao i kroz rad sa našim dr Vladimirom Stojiljkovićem u VS CLINIC & BEAUTY, od njenog osnivanja.

Njegov rad je prepoznatiljiv po principu umerenih korekcija, vodeći se principom „manje je više“, bez nepotrebnih vulgarizacija i kompromitovanja plemenite veštine, kakva je plastična hirurgija.

U VS poliklinici u Nišu svakodnevno sprovodi procedure iz oblasti:

OBRAZOVANJE

Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije završio je 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, na kome je 2010. započeo i svoje specijalističke akademske studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završio je 2004. godine, a zatim je obavio obavezan lekarski staž u KC Niš.

RADNO ISKUSTVO

Zaposlen je u poliklinici VS POLIKLINIKA NIŠ, gde trenutno radi kao medicinski direktor i hirurg za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Po završetku fakulteta radio je na poziciji stručnog saradnika za dijabetes u kompaniji NovoNordisk“, zatim kao doktor medicine u opštoj bolnici Sava Surgery“ u Nišu i u specijalističkoj ordinaciji za plastičnu hirurgiju „Trenkić“ u Nišu.

Od 2010. do 2020. godine radio je u KC Niš na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.