Prim. Dr Aleksandar Ugrinović, specijalista otorinolaringolog

Prim.Dr Aleksandar Ugrinović, specijalista otorinolaringolog je završio Medicinski fakultet i specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Radi na ORL klinici Kliničkog centra srbije od 1989. godine

Usavršavao se na klinikama u Parizu, Briselu, i Beču. Učesnik i predavač na mnogo kongresa i skupova u našoj zemlji. Napisao i objavio oko 40 stručnih radova iz oblasti otorinilaringologije.

Uže oblasti interesovanja: